ррр
п/п Наименование товара Единица измерения Остаток  Цена в руб. с НДС
Примечание

АРМАТУРА

 
6 Арматура 18 А3 25Г2С     тонна 0,59    
7 Арматура 18 А500     тонна 6,895    
8 Арматура 20 А3 25Г2С     тонна 4,56    
9 Арматура 20 А3 500     тонна 5,355    
10 Арматура 25 А3 25Г2С     тонна 42,085    
11 Арматура 32 А3 35ГС     тонна 0,46    
12 Арматура 32 А3 25Г2С     тонна 0,97    
13 Арматура 36 35ГС     тонна 0,54    
14 Арматура 6 35ГС в бухтах     тонна 18,075    
17 Арматура А-1 10     тонна 11,87    
18 Арматура А-1 12     тонна 13,327    
19 Арматура А1 14     тонна 0,3    
20 Арматура А1 8     тонна 3,63    
21 Арматура А1-18     тонна 0,55    
22 Арматура А3 20 35ГС     тонна 3,225    
23 Арматура ф20 А500С     тонна 3    
  БАЛКА        
24 Балка 12     тонна 1,31    
25 Балка 20Б1 С255     тонна 0,412    
26 Балка 25 Б1     тонна 12,092    
28 Балка 25Ш1     тонна 2,522    
29 Балка 30К2     тонна 5,27    
30 Балка 35к1     тонна 3    
32 Балка 36М     тонна 5,726    
33 Балка 40К4     тонна 14,7    
34 Балка 40К5 с245      тонна 95,275    
35 Балка 40Ш2     тонна 37,165    
36 Балка 50Ш1ст3СП5     тонна 24,252    
37 Балка 55 ст,3     тонна 1,07    
38 Балка 60Б2     тонна 3,99    
39 Балка 61Б2А     тонна 1,378    
40 Балка 70Б1     тонна 0,74    
  ДВУТАВР        
41 Двутавр 16Б1 ст3пс     тонна 14,16    
42 Двутавр 20К1 АСЧМ 20-93/5 Ст3сп ГОСТ 535-2005      тонна 0,53    
43 Двутавр 20К2 ст3     тонна 44,19    
44 Двутавр 20К2х1200 СТ3СП-5     тонна 7,26    
45 Двутавр 20Ш1 ст3сп     тонна 3,918    
46 Двутавр 30Б1 ст3сп     тонна 4,56    
47 Двутавр 30Ш1 ст3сп     тонна 26,005    
48 Двутавр 40Б1 ст, 3сп5     тонна 6,953    
49 Двутавр 40Б2 ст255      тонна 2,29    
50 Двутавр 40К1 ст3     тонна 29,4    
51 Двутавр 40Ш1 ст3      тонна 61,877    
52 Двутавр 45 Б 1     тонна 2,45    
  КАТАНКА        
53 Катанка 6,5 (бухты) ТУ14-1-5282-94     тонна 12,78    
54 Катанка 8 /бухтах     тонна 3,705    
  КВАДРАТ        
55 Квадрат 20     тонна 4,023    
  ЛЕНТА        
56 Лента 1х50мм 08псГост 503-81     тонна 10    
57 Лента 1,2х25     тонна 26,075    
  ЛИСТ        
59 Лист 12 3сп 5    тонна 32,028    
61 Лист 15 ст3сп5    тонна 61,465    
62 Лист 16 3сп5    тонна 0,951    
63 Лист 18 3сп5    тонна 3,808    
64 Лист 24     тонна 0,955    
65 Лист 25 3сп5    тонна 62,489    
66 Лист 30 3сп5    тонна 2,264    
67 Лист 35 Ст3сп5    тонна 92,76    
69 Лист 5 просечка     тонна 2,57    
70 Лист ПВЛ 406     тонна 0,67    
71 Периодичка 16 35ГС 11,87м     тонна 0,037    
72 Периодичка 18 А400С     тонна 1,613    
  ПОЛОСА        
73 Полоса 100х8 ст,3    тонна 0,045    
74 Полоса 25х4     тонна 0,03    
75 Полоса 4*20 ст3      тонна 0,35    
76 Полоса 40х4     тонна 0,0515    
77 Полоса 4х20 ст 3СП     тонна 1,95    
78 Полоса 50х5 3сп    тонна 1,5657    
  ПРОФЛИСТ        
79 Профлист С10-1154-0,6 ОЦ RAL5005     метр кв 235,035    
80 Профлист С10-1154-0,7 RAL5005/9002     метр кв 170,907    
81 Профлист С21-1051-0,7 RAL5005/9002     метр кв 52,127    
82 Профлист С21-1051-0,7 RAL9002/9002     метр кв 368,94    
83 Профлист С44-1047-0,7 RAL5005/9002     метр кв 181,446    
84 Профлист С44-1047-0,7 RAL9002/9002     метр кв 504,555    
  ПРОФНАСТИЛ        
85 Профнастил 10-1100-0,55 12м белый     метр кв 52    
86 Профнастил 10-1100-0,55 12м опал     метр кв 1846,2    
87 Профнастил 10-1100-0,55 12м ультромарин     метр кв 81,4    
88 Профнастил 10-1100-0,55 6,7м синий     метр кв 86,36    
89 Профнастил 10-1100-0,55 6м белый     метр кв 80,6    
90 Профнастил 10-1100-0,7 7м     метр кв 10,28    
91 Профнастил 10-1100-0,8 12м белый     метр кв 29,4    
92 Профнастил 21-1000-0,7 12м коричневый     метр кв 487,3    
93 Профнастил 21-1000-0,7 12м опал     метр кв 1305,4    
94 Профнастил 21-1000-0,7 12м ультромарин     метр кв 970    
95 Профнастил 21-1000-0,7 6м коричневый     метр кв 784    
96 Профнастил 21-1000-0,7 6м опал     метр кв 1032    
97 Профнастил 21-1000-0,7 6м ульромарин     метр кв 1356    
98 Профнастил 44-1100-0,8 12м коричневый     метр кв 561    
99 Профнастил 57-750-0,8 12м коричневый     метр кв 9    
100 Профнастил 75-750-0,7 6м     метр кв 6,2    
101 Профнастил Н57 750/801 0,7 11,4м RAL7004     метр кв 55,062    
102 Профнастил Н57-801-0,8 12м,     метр кв 16    
103 Профнастил Н57-801-0,8 7400-108, 7400-108, 7070-180     метр кв 0,002    
104 Профнастил Н-75 0,8-750-8300     метр кв 132,8    
105 Профнастил Н75-750/800-0,8     метр кв 76,8    
106 Профнастил Н75-800-0,8 шир,800мм, 8300-93л,9800-41л,7400-41л,5580-96л,8400-41л     метр кв 0,004    
  УГОЛОК        
107 Уголок 100х63х6 3сп5     тонна 0,28    
108 Уголок 100х63х8 ст3сп 11,7м     тонна 0,19    
109 Уголок 125х80х8 3сп5     тонна 0,68    
110 Уголок 125х9 3пс5     тонна 2,68    
111 Уголок 160х10 3сп5     тонна 1,98    
112 Уголок 160х16 3пс5     тонна 6,69    
113 Уголок 25х3     тонна 0,637    
114 Уголок 25х4 3пс     тонна 0,824    
115 Уголок 35х4 3сп5     тонна 0,373    
116 Уголок 90х7 3ПС     тонна 0,44    
117 Уголок гнутый 50х4     тонна 2,04    
  ШВЕЛЛЕР        
118 Швелер 6,5 ст3ПС     тонна 18,518    
119 Швеллер 10 П 3ПС     тонна 0,391    
120 Швеллер 10у 3сп5     тонна 6,27    
121 Швеллер 12У 3СП5     тонна 4,632    
122 Швеллер 14П 3сп5     тонна 0,6    
125 Швеллер гнутый 60х50х3 3сп/пс Гост 8278     тонна 64,11    
  ЛИСТ        
126 Лист 10 09Г2С    тонна 5,317    
127 Лист 12 09г2с    тонна 90,796    
128 Лист 16 09г2с    тонна 129,089    
129 Лист 20 09Г2С    тонна 16,796    
130 Лист 22 09Г2С    тонна 2,41    
131 Лист 25 09Г2С    тонна 155,59    
132 Лист 30 09Г2С,ГОСТ 19281    тонна 26,536    
  КРУГ        
133 Круг 10 (катанка)     тонна 4,903    
134 Круг 100 40х     тонна 2,26    
135 Круг 100 ст 20     тонна 0,18    
136 Круг 100 ст 40Х     кг 163,81    
137 Круг 100 ст,3     тонна 1,8    
138 Круг 110 ст3     тонна 2,6    
139 Круг 115 ст3     тонна 1,95    
140 Круг 120 20     тонна 0,275    
141 Круг 130 20     тонна 2,89    
142 Круг 140 ст3     тонна 1,74    
144 Круг 16 3ПС     тонна 1,238    
145 Круг 180 ст 40Х     тонна 1,94    
146 Круг 190 ст20     тонна 0,81    
147 Круг 20 09Г2С     тонна 0,06    
148 Круг 200 ст3     тонна 0,322    
150 Круг 23 50     тонна 3,399    
151 Круг 230 10     тонна 27,842    
152 Круг 24 ст 3     тонна 3,425    
153 Круг 25 3ПС     тонна 1,45    
154 Круг 25 ст20     тонна 1    
155 Круг 27 ст3     тонна 3,05    
156 Круг 28 09Г2С     тонна 2,673    
157 Круг 290 ст3     тонна 2,82    
158 Круг 30 ст3     тонна 1,513    
159 Круг 32 ст,20     тонна 0,543    
160 Круг 36 ст3     тонна 0,75    
161 Круг 40 20     тонна 1,83    
162 Круг 40 ст3ПС     тонна 4,01    
163 Круг 45 ст 40Х     кг 43    
164 Круг 5 ст45     тонна 0,052    
165 Круг 50 40Х     тонна 1,086    
166 Круг 50 ст20     тонна 0,084    
167 Круг 56 3     тонна 0,945    
168 Круг 56 ст 45     кг 220    
169 Круг 60 40     тонна 2,825    
170 Круг 60 конструк,     тонна 0,19    
171 Круг 60 ст3     тонна 4,05    
172 Круг 65 3СП2     тонна 14,257    
173 Круг 70 20     тонна 5,39    
174 Круг 75     тонна 3,665    
175 Круг 75 ст 20     кг 190    
176 Круг 8 ст 10 калиброванный     кг 30    
177 Круг 8 ст 20     тонна 0,135    
178 Круг 80 20     тонна 6,609    
179 Круг 80 3СП2     тонна 1,232    
180 Круг 80 40Х     тонна 0,24    
181 Круг 85     тонна 0,138    
182 Круг 85 25     тонна 11,271    
183 Круг 90 20     тонна 1,131    
184 Круг 90 ст,3     тонна 32,442    
185 Круг 90 ст20     тонна 3,62    
186 Круг Ф 50 ст 3     кг 95    
187 Круг ф18 ст,3     тонна 0,172    
188 Круг ф70 ст3     тонна 2,96    
  ШЕСТИГРАННИК        
189 Шестигранник 12 ст20     тонна 0,125    
190 Шестигранник 14 ст,35     тонна 2,114    
191 Шестигранник 14 ст20     тонна 0,8    
192 Шестигранник 17 ст20     тонна 2,037    
193 Шестигранник 17 ст35     тонна 1,422    
194 Шестигранник 17 ст40Х     тонна 0,086    
195 Шестигранник 19 ст,35     тонна 1,162    
196 Шестигранник 19 ст20     тонна 1,986    
197 Шестигранник 19 ст40Х     тонна 0,054    
198 Шестигранник 21 40     тонна 1,705    
199 Шестигранник 22 ст,35     тонна 2,524    
200 Шестигранник 22 ст20     тонна 1,948    
201 Шестигранник 24 ст 20     кг 2,046    
202 Шестигранник 24 ст40Х     тонна 0,025    
203 Шестигранник 27 ст35     тонна 0,06    
204 Шестигранник 27 ст40Х     тонна 0,142    
205 Шестигранник 32 ст20     тонна 1,44    
206 Шестигранник ф30 ст 20     тонна 1,92    
   Листы легированные
       
 207  Лист 1,5 12Х18Н10Т  ГОСТ 7350-77
 тонна 1,748
   
 208  Лист 2,5 12Х18Н10Т ГОСТ 7350-77
тонна
0,043
   
 209  Лист 16 Alloy75
тонна
 2,502    
 210  Лист 4 02Х25Н22АМ2-ВИ ТУ 14-1-5203-81
 тонна  1,691    
 211  Лист 4 10ХНДП с345 ГОСТ 17066-94
 тонна  76,662    
 212  Лист 4 12ХМ ГОСТ 5520-79
 тонна 0,213
   
 213  Лист 70 12х18н10т ГОСТ 7350-77
 тонна 1,077
   
 214  Лист 8 20Х23Н18Т ГОСТ 7350-77
 тонна 0,906
   
 215  Лист 25 10ХСНД ГОСТ 19282-73
 тонна  6,722    

ррр

Характеристики

Отображать в слайдере на главной Да
Без опросного листа 1
Вернуться к списку